Privacyverklaring

Ik wil je graag informeren hoe ik met jouw privacy omgaan. Ik hou me aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens bij mij veilig zijn en dat ik er zorgvuldig mee omga. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik op mijn websites verzamelen en hoe ik deze gebruik.

Kaartverkoop
Indien je een reservering plaatst bij Marc Hermans Concepten BV, is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verstrekking aan derden
Ik zal de door jouw ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.

In geval van calamiteiten en/of het annuleren van een evenement
Je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt wanneer een evenement wordt geannuleerd of wordt verplaatst. Op die manier loopt je niet het risico dat je tevergeefs naar de overeengekomen vertreklocatie komt.

Nieuwsbrief
Indien je je opgeeft voor mijn nieuwsbrief, komen de gegevens in het formulier inclusief je e-mailadres niet terecht bij derden. Ook indien je op een andere wijze contact met mij opneemt, zal ik je e-mailadres niet met derden delen.

Foto & film protocol
Het kan zijn dat in opdracht van Marc Hermans Concepten BV foto’s en of filmpjes worden gemaakt tijdens een voorstelling of evenement, waarbij je mogelijk als publiek gefotografeerd of gefilmd wordt. Bij het kopen van een ticket of het verstrekken van een opdracht geef je automatisch toestemming aan Marc Hermans Concepten BV om deze foto’s en filmpjes te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters). Je kunt ten allen tijden aangeven dat je niet gefotografeerd en of gefilmd wilt worden. Ik hou hier dan rekening mee door je ofwel niet te fotograferen en of te filmen ofwel onherkenbaar in beeld te brengen.
je kunt me altijd verzoeken om je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je mij op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze evenementen. Voor alle andere informatie over Marc Hermans Concepten BV kun je contact met me op nemen per mail. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kun je ten allen tijden doen door te klikken op de link in de nieuwsbrief.

Aanpassen privacy statement
Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Marc Hermans 2020